Lodges / DeMolay-Land Lodge No.22■DeMolay-Land Lodge No.22
□Tokyo
Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo
□Stated Meeting / Third Saturday 15:00~
□English & Japanese

  Officers 2019
W. Master  Yuzuru Ikeda
S.Warden  Akio Miyashita
J.Warden  Yoshihiro Kurino
Treasurer  Norimichi Takahashi, HPM
Secretary  Kunihiko Tauchi, PM

RELIEF


チャリティー活動

ADDRESS/住所

Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011

〒105-0011
東京都港区芝公園4-1-3

↑ PAGE TOP