Tokyo Masonic Lodge No.2
Tokyo
Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo
First Thursday 19:00~
English
Square and Compass Lodge No.3
Kunitachi
3-1-1 Naka, Kunitachi-shi, Tokyo
First Sunday 13:00~
English & Japanese

Torii Masonic Lodge No.6

Nagoya
Torii Masonic Lodge No.6
□Nagoya
2-6-3 Aoi, Higashi-ku, Nagoya
□First Monday 15:00~
□Japanese
Marubishi Bldg 2F
4-3 Tanigo-cho, Sasebo
First Wednesday 18:00~
English & Japanese

Aomori Lodge No.10

Misawa
Aomori Lodge No.10
Misawa
3-41-134 Higashiokamisawa, Misawa
First Wednesday 19:00~
English
Tokyo Yuai Lodge No.11
Tokyo
Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo
First Monday 19:00~
Japanese
Sagamihara Masonic Lodge No.13
Yokosuka
3-41 Miharucho, Yokosuka
Second Friday 19:00~
English & Japanese
Tokyo
Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo
First Friday 19:00~
English & Japanese

Kintai Lodge No.16

Iwakuni
Contact this Lodge

Kintai Lodge No.16
Iwakuni
2-3-18 Kuruma-cho, Iwakuni
First Wednesday 19:00~
English

Teikoku Lodge No.19
Okinawa
717-1 Yagibaru, Kita-Nakagusuku-son
Nakagami-gun, Okinawa
First Monday 19:30~
English & Japanese
Yokosuka Lodge No.20
Yokosuka
Yokosuka Masonic Center
3-41 Miharucho, Yokosuka
First Tuesday 18:30~
English
DeMolay-Land Lodge No.22
Tokyo
Tokyo Masonic Center
4-1-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo
Third Saturday 15:00~
English & Japanese
Kyoto Mikado Lodge No.23
Kyoto
3-166 Ebisu-cho, Higashi
Sanjyo-Shirakawabashi
Higashiyama-ku, Kyoto
Second Sunday 13:00~
Japanese
Himiko Lodge No.24
Fukuoka
8F, 4-4-17 Hakataeki-Minami
Hakata-ku, Fukuoka
Second Saturday 18:00~
English & Japanese