GRAND INSPECTORS 2023


Far East Lodge No. 1 Takayoshi George Azuma, PM
Tokyo Masonic Lodge No. 2 David L. Ingram, PM
Square and Compass Lodge No. 3  Akio Miyashita, PM
Torii Masonic Lodge No. 6 Tomoyoshi Hayama, PM
Nippon Lodge No. 9 Enrique Subia, PM
Aomori Lodge No. 10 Naomasa Tobinai, PM
Tokyo Yuai Lodge No. 11 Kunihiko Tauchi, PM
Sagamihara Lodge No. 13 Yoshinobu Obata, PM
Kokusai Lodge No. 15 Takahiro Watanabe, PM
Kintai Lodge No. 16 Joseph A. Delacruz, PM
Teikoku Lodge No. 19 William A. Young, PM
Yokosuka Lodge No. 20 Takahiro Sasamori, PM
De Molay-Land Lodge No. 22 Satoru L. Harano, PM
Kyoto Mikado Lodge No. 23 Coogan Nishikawa, PM
Himiko Lodge No. 24 Ervey D. Amoyan, PM
Shonan Masonic Lodge No.25 Michael D. Pearce, PM
Osaka Masonic Lodge No.26 Atsushi Maeda, PM
MATTHEW BUNKER RIDGWAY LODGE No. 27  

RELIEF


チャリティー活動

ADDRESS/住所

1F Shiba Park Building B
2-4-1 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011

105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館1階

↑ PAGE TOP